Droga do Adwokatury

graf
W listopadzie 1987 r. skończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W tym czasie byłem stypendystą Państwowego Arbitrażu Gospodarczego - Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Toruniu, w której w tym samym miesiącu rozpocząłem aplikację arbitrażową.
W międzyczasie odbyłem super przyśpieszone przeszkolenie wojskowe i po dwóch miesiącach mogłem kontynuować aplikację.
Ponieważ jednak w czasie służby wojskowej zlikwidowano Państwowy Arbitraż Gospodarczy i w jego miejsce utworzono wydziały gospodarcze w sądach powszechnych, rozpocząłem etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Toruniu.
 
powołanieegzamin sędziowski
Aplikację ukończyłem pomyślnym złożeniem egzaminu sędziowskiego we wrześniu 1990 r.
Od stycznia 1991 r. pełniłem służbę na stanowisku asesora sądowego w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Toruniu.
Od kwietnia 1993 r. do lipca 2009 r. pełniłem służbę na stanowisku Sędziego Sądu Rejonowego w Toruniu, a w okresie do końca 2010 r. - na stanowisku Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu.
W okresie od dnia 1 stycznia 1998 r. do dnia 30 września 2003 r. pełniłem funkcję przewodniczącego V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Toruniu, a od dnia 1 października 2003 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. - przewodniczącego XIII Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego w Toruniu.
 
Sędzia

Służbę na stanowisku sędziego zakończyłem w dniu 31 grudnia 2010 r. w związku ze zrzeczeniem się urzędu.
W okresie dwudziestoletniej służby w sądzie gospodarczym orzekałem w sprawach gospodarczych: procesowych, rejestrowych i upadłościowych. Rozstrzygnąłem kilkanaście tysięcy sporów, nadzorowałem ponad sto postępowań układowych i upadłościowych. W sprawach procesowych propagowałem ideę ugodowego rozwiązywania sporów, doprowadzając do zawarcia ugód w największej liczbie spraw rozpoznawanych w V Wydziale Gospodarczym. W ten sposób przez cały okres służby praktykowałem mediację, zanim stała się instytucją prawną uregulowaną w Kodeksie postępowania cywilnego.
Od dnia 1 lutego 2011 r. wykonuję zawód adwokata w ramach indywidualnej Kancelarii Adwokackiej, której obecna siedziba mieści się w Toruniu, przy ul. Kameliowej 15 B.
Dziękuję wszystkim moim Nauczycielom prawa oraz zawodu sędziego, którzy uczestniczyli w mojej formacji zawodowej oraz Sędziom i Sekretarzom Sądowym Sądów w Toruniu, współpraca z którymi była dla mnie zaszczytem i źródłem wielu wspaniałych doświadczeń.
Dziękuję również Syndykom, Nadzorcom sądowym i Zarządcą, z którymi współpraca pozwoliła na godne i owocne pełnienie funkcji sędziego-komisarza w postępowaniach układowych i upadłościowych.
 
 
graf
Wszelkie prawa zastrzeżone urnicz.pl © 2019
Kod: Mariusz Marchewka
Lay: Patryk Siuta