Zakres usług w sprawach regulowanych normami małżeńskiego prawa kanonicznego

graf
Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób dążących do uregulowania statusu prawnego zgodnie z prawem kanonicznym Kościoła rzymsko–katolickiego w następującym zakresie:
  • analizy istnienia podstawy do wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności małżeństwa lub innego postępowania przed Sądem Biskupim,
  • reprezentowanie strony powodowej lub pozwanej, w charakterze pełnomocnika, w postępowaniu przed Trybunałem Kościelnym pierwszej i drugiej instancji,
  • udziału w postępowaniu dowodowym w postępowaniu przed Trybunałem Kościelnym,
  • zaskarżanie wyroków i innego rodzaju decyzji Trybunału Kościelnego wydanych w postępowaniach w przedmiocie stwierdzenia nieważności małżeństwa,
  • przygotowywanie pism i wszczynanie innych postępowań w zakresie małżeńskiego prawa małżeńskiego.
graf
Wszelkie prawa zastrzeżone urnicz.pl © 2019
Kod: Mariusz Marchewka
Lay: Patryk Siuta