Dom Dobry

graf
Urnicz Kancelaria Adwokacka jest jednym z trzech przedsięwzięć biznesowych, zainicjowanych przez adwokata Mariusza Trela i wchodzącym w skład Domu Dobrego.
 
W styczniu 2011 r., jeszcze przed uzyskaniem wpisu na listę adwokatów, Mariusz Trela powołał  do życia fundację pod nazwą Fundacja Dobrego Biznesu działającą obecnie pod nazwą Fundacja Dobra.   Fundacją zarządza pani Martine Szyperska-Filus.
Fundacja zajmuje się przede wszystkim edukacją przedsiębiorców i innych grup zawodowych oraz rozszerzaniem praktyki pozasądowego rozstrzygania sporów, głównie z udziałem mediatorów.
 
W 2012 r. zawiązana  została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ASLAN Business Consulting Law, której zadaniem jest udzielanie przedsiębiorcom pomocy w odzyskaniu płynności finansowej oraz odbudowaniu zdolności do konkurowaniu na rynku poprzez doradztwo prawne i ekonomiczne, obrót wierzytelnościami oraz oddłużanie przedsiębiorstw.
 
Wszystkie trzy dzieła służą podnoszeniu poziomu świadomości prawnej przedsiębiorców oraz stopnia profesjonalizmu innych grup zawodowych. Służą idei dobra w życiu społecznym.
 
Odwiedź Dom Dobry.
Toruń, ul. Kameliowa 15 B
 


graf
Wszelkie prawa zastrzeżone urnicz.pl © 2019
Kod: Mariusz Marchewka
Lay: Patryk Siuta